Varovanje osebnih podatkov

IZJAVA O ZASEBNOSTI

Galeb Trade d.o.o. (prodajno mesto www.galeb.si) se zavezuje, da bo omogočil tako zaščito osebnih podatkov kupcev, ki zbira le nujne, osnovne podatke o kupcih/uporabnikih, potrebnih za izpolnjevanje naših obveznosti; obvešča kupce o načinu uporabe zbranih podatkov, redno ponuja kupcem možnost izbire o uporabi njihovih podatkov, vključno z možnostjo, da se odločijo, ali se njihovo ime odstrani s seznama, ki se uporablja za trženjske aktivnosti, ali ne. Vsi podatki o uporabnikih so strogo varovani in dostopni le zaposlenim, ki jih potrebujejo pri opravljanju dela. Vsi zaposleni Galeb Trade d.o.o. (prodajno mesto www.galeb.si) in poslovni partnerji morajo upoštevati načela zaščite zasebnosti.

.

.

NAČELA RAVNANJA Z OSEBNIMI PODATKI

 

 

 

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

 

Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki ga izvaja družba Galeb-Trade d.o.o. (upravljavec) ali ki se izvaja v imenu upravljavca.

 

Podatki o upravljavcu:

 

Galeb-Trade d.o.o.

Babičeva ulica 1

MŠ 5322405

Tel  01 420 20 50

info@galeb-trade.si

 

 

 

Katere osebne podatke obdelujemo

-      Osnovni kontaktni podatki (ime, priimek, telefonska številka, e-naslov);

-      Podatki o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili);

-      Podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in dostavo kupljenega blaga (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd.).

 

 

 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

 

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

-      kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno blago);

-      kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo;

-      kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete (npr. za prilagojeno obveščanje o naši ponudbi, ki temelji na oblikovanju profilov);

-      kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes (npr. ko vam pošljemo e-pošto v primeru, da ste zapustili nakupovalno košarico na naši spletni strani brez dokončanja nakupa).

 

 

Nameni obdelave osebnih podatkov

 

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

-      komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;

-      sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;

-      tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte, navadne pošte in SMS sporočil);

-      tržno komuniciranje na podlagi prilagojenih oz. individualiziranih ponudb in sporočil, na oblikovanja uporabniških profilov oziroma razvrščanja v skupine, od katerih lahko vsaka prejema tržno komunikacijo z drugačno vsebino. Pri oblikovanju profilov spremljamo tudi posameznikovo aktivnost (kot npr. čas, ki ga posameznik preživi na določeni vsebini, katere vsebine ga zanimajo in odpiranje e-poštnih sporočil) ter frekvenco in vrednost preteklih nakupov;

-      za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;

-      za statistične analize o prodaji našega blaga in o uporabi naših spletnih strani;

 

 

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem

 

Osnovne osebne podatke hranimo več čas, dokler imate status našega registriranega uporabnika na naših spletnih straneh.

 

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.

 

Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

 

Podatke, ki si potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe (dobave blaga).

 

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma ji pripisati vam.

 

 

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

 

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne more prejeti določenih storitev oziroma z nami skleniti pogodbe. Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

 

 

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

 

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven naše družbe )razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

-         ponudniki storitev marketinga;

-         ponudniki klicnih studiev;

-         ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil;

 

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

 

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).

 

 

Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica

 

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

-      da od nas kadarkoli zahtevate:

o   potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;

o   dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas;

o   eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;

o   popravek netočnih osebnih podatkov;

o   omejitev obdelave, kadar:

  •   oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
  •   je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
  •   osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

o   izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;

o   izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;

o   prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;

o   da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

-      pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

 

Postopek uveljavljanja pravic

 

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden pod Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki.

 

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

 

Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

 Pripravil:   Rok Jaklič

 

Zadnja sprememba:  25.5.2018